Nasze działania na rzecz lokalnej społeczności.

Składam serdeczne podziękowanie druhom OSP Samborowo: Andrzejowi Makar, Mieczysławowi Butrykiewiczowi, Kamilowi Miecznik i Zdzisławowi Czarneckiemu za pomoc okazaną sołtysowi sołectwa Samborowo druhowi Tadeuszowi Pypczyńskiemu w czasie organizowanych dożynek gminnych w Lubajnach. W/w druhowie godnie reprezentowali mieszkańców naszego sołectwa niosąc wieniec dożynkowy, który uzyskał III lokatę w konkursie wieńców dożynkowych.
Dziękuję natomiast wszystkim druhom ,którzy pomogli w przygotowaniach i organizacji dożynek sołecko – parafialnych w Samborowie porządkując teren, pomagając w organizacji konkursów i zabawy dożynkowej. Wieniec dożynkowy wnosili podczas uroczystej mszy św. druhowie: Krzysztof Burczak, Łukasz Wolf, Jarosław i Leszek Mieszczyńscy.
Wspólna i zgodna praca i współdziałanie z sołtysem , radą sołecką, koleżankami z koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie oraz członkami Akcji Katolickiej w Samborowie pozwalają na promowanie osiągnięć mieszkańców Samborowa w różnych dziedzinach działalności społecznej. Owocuje to tym, że osiągamy sukcesy w różnych konkursach, pokazach i wspólnej zabawie. Przysłowia są mądrością narodów,a jednoz nich mówi ” zgoda buduje – niezgoda rujnuje.” Druhowie tak trzymać !!! Przed nami jeszcze wiele zadań do wykonania. Jeśli będziemy pomagali mieszkańcom Samborowa w rozwiązywaniu problemów dotyczących wszystkich mieszkańców, to możemy liczyć na poparcie naszych starań i próśb w rozwiązywaniu naszych strażackich problemów. Dowodem tego jest zgoda na uwzględnienie w podziale środków na 2014 r z funduszu sołeckiego kwoty 3 500, 00 zł na potrzeby OSP Samborowo. W imieniu wszystkich druhów składam serdeczne podziękowanie.
Prezes zarządu OSP Samborowo mgr inż. Edward Miecznik