Podziękowanie za okazane zrozumienie.

Składam w imieniu druhów OSP Samborowo serdeczne podziękowanie księdzu Proboszczowi i wszystkim mieszkańcom Samborowa, którzy w dniu dzisiejszym okazali zrozumienie i wykazali ofiarność podczas zorganizowanej zbiórki do puszek na doposażenie samochodu strażackiego. Wasza ofiarność pozwoli na szybsze przygotowanie się zastępów naszej straży do niesienia pomocy w sytuacjach kryzysowych i zdarzeniach losowych. Jesteśmy wdzięczni i postaramy się swoją ofiarnością i oddaniem w ratowaniu mienia, życia i zdrowia mieszkańców udowodnić,że pokładane w nas zaufanie i wiara , były warte Waszej chojności. Z wyrazami wdzięczności i szacunku.
Prezes Zarządu mgr inż. Edward Miecznik