Wniosek o doposażenie samochodu

Druchowie OSP Samborowo!Zgodnie ze złożonymi dklaracjami w czasie gminnych obchodów Dnia Strażaka w Samborowie uczynionymi przez Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie wystąpiłem z prośbą o pomoc w doposażeniu samochodu/ wzór pisma w załączeniu/. Jest obecnie duża szansa na uzyskanie pomocy w przydzieleniu pompy i innych urządzeń. Trwają obecnie procedury związane z uzyskaniem zgody na przekazanie tych urządzeń przez przełożonych wyższego szczebla i technicznym ich przeprowadzeniem i przekazaniem dla OSP Samborowo.
Zgodnie z decyzją Zarządu Wojewódzkiego OSP w Olsztynie jednostka OSP Samborowo została włączona w Krajowy System Ratowniczo- Gaśniczy z dniem 30.04.2013 r. i uzyskała Decyzją Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie z dnia 28 maja 2013 r. Numer Operacyjny 537N53, który już został zamieszczony na samochodzie .

Samborowo 2013.05.06
Pan Komendant
Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej
w Ostródzie
Zwracam się z prośbą o bezpłatne doposażenie samochodu operacyjnego ratowniczo- gaśniczego VW T-4, który został przekazany w dniu 5 maja 2013 r. OSP Samborowo, po wykonanym karosażu. OSP Samborowo jest nową jednostką i nie posiada środków na pełne wyposażenie i przygotowanie samochodu do działań operacyjnych.
Aktualnie prowadzimy rozmowy z różnymi sponsorami z prośbą o pomoc w doposażeniu przekazanego samochodu. Każde urządzenie, które w podległych Panu jednostkach jest zbędnym, ale nadaje się jeszcze do dalszej eksploatacji chętnie przyjmiemy, aby mogło służyć w wypełnianiu zadań statutowych.
Jestem przekonany, że prośba OSP Samborowo spotka się z Pańskim zrozumieniem.
Prezes Zarządu mgr inż. Edward Miecznik