Podziękowanie za pomoc w organizacji gminnych Dni Strażaka

Składam najserdeczniejsze podziękowanie ks. Krzysztofowi Górnemu za wspaniale odprawioną mszę św. oraz poświęcenie straznicy. Sponsorom za pomoc w przygotowaniu uroczystości . Szczególne podziękowanie składam sołtysowi , a jednocześnie druhowi Tadeuszowi Pypczyńskiemu i jego małżonce Gabrieli za pomoc w przygotowaniu poczęstunku i sponsoring. Słowa podziękowania kieruję do ćzłonków Polskiego Stowarzyszenia Diabetykow z Samborowa: p.Marii Babskiej, Elżbiety Burczak, Marii Szatkowskiej,Elżbiety Miecznik,Danieli Skibickiej, Sylwi Malinowskiej za wspaniałe ciasta i przygotowanie posiłków.Druhowie OSP Samborowo są zobowiązani za okazane zrozumienie i pomoc.
Wszystkim druhom OSP, którzy włączyli się w organizację i przygotowanie uroczystości oraz porządkowanie , po zakończonych uroczystościach skladam serdeczne podziękowanie.Nasze obchody były wspaniałe i możemy być z tego dumni, że stanęliśmy na wysokości zadania, a mieszkańcy nie muszą się nas wstydzić.
Prezes Zarządu mgr inż. Edward Miecznik