Gminny Dzień Strażaka – Samborowo 2013

Wszystkim druhom OSP Samborowo  oraz członkom Waszych rodzin składam najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Strażaka. Życzę sukcesów w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych,  zdobywania nowych umiejętności , które podniosą sprawność bojową jednostki OSP Samborowo.  Wytrwałości w wypełnianiu stawianych zadań. Jednocześnie dziękuję Wam druhowie za to, że nie zwątpiliście w sens naszego działania. Osiągnęliśmy w tak krótkim okresie czasu podstawy naszego istnienia. Dzięki pomocy i zrozumieniu ks. proboszcza, udało nam się wyremontować budynek  na tymczasową strażnicę. 2 maja 2013 r. został przyprowadzony samochód po dokonanym karosażu, który w niedzielę 5 maja , będzie uroczyście przekazywany naszej jednostce, dzięki ofiarności naszych mieszkańców mogliśmy zakupić umundurowanie specjalne szkolącym się druhom. Dziękuje za włożoną pracę wykonaną na strażnicy i w wykonywaniu wszystkich społecznie użytecznych prac dla dobra mieszkańców Samborowa.. Jestem dumny, że przypadł mi zaszczyt kierowania pracą tak wspaniałego zespołu . Wierzę głęboko,że ten etap tworzenia od podstaw jednostki OSP Samborowo został , przez nas wszystkich pokonany , a czekające nas nowe wyzwania także zrealizujemy. Niech ten zaszczytnie obchodzony , po raz pierwszy w historii Samborowa, gminny Dzień Strażaka bedzie godnie uczczony przez nas wszystkich. Wszystkiego najlepszego.

Prezes Zarządu mgr inż. Edward Miecznik