Podziękowanie za pomoc w organizacji gminnych Dni Strażaka

Składam najserdeczniejsze podziękowanie ks. Krzysztofowi Górnemu za wspaniale odprawioną mszę św. oraz poświęcenie straznicy. Sponsorom za pomoc w przygotowaniu uroczystości . Szczególne podziękowanie składam sołtysowi , a jednocześnie druhowi Tadeuszowi Pypczyńskiemu i jego małżonce Gabrieli za pomoc w przygotowaniu poczęstunku i sponsoring. Słowa podziękowania kieruję do ćzłonków Polskiego Stowarzyszenia Diabetykow z Samborowa: p.Marii Babskiej, Elżbiety Burczak, Marii Szatkowskiej,Elżbiety Miecznik,Danieli Skibickiej, Sylwi Malinowskiej za wspaniałe ciasta i przygotowanie posiłków.Druhowie OSP Samborowo są zobowiązani za okazane zrozumienie i pomoc.
Wszystkim druhom OSP, którzy włączyli się w organizację i przygotowanie uroczystości oraz porządkowanie , po zakończonych uroczystościach skladam serdeczne podziękowanie.Nasze obchody były wspaniałe i możemy być z tego dumni, że stanęliśmy na wysokości zadania, a mieszkańcy nie muszą się nas wstydzić.
Prezes Zarządu mgr inż. Edward Miecznik

Zaproszenie na gminne obchody Dnia Strażaka – Samborowo 2013

Wójt Gminy Ostróda i Ochotnicza Straż Pożarna Samborowo zapraszją mieszkańców do współnego świętowania gminnych obchodow Dnia Strażaka.
Przebieg uroczystości:
13,00 msza św. w kościele św. Stanisława Biskupa w Samborowie odprawiana w/g rytuału strażackiego.
14,00 przemarsz wszystkich jednostek OSP Gminy Ostróda ul. Szkolna, Brzozowa,Ostródzka, drogą do Orlika i zbiórka przy remizie strażackiej
14,20 uroczysta zbiórka, humn państwowy, wciągnięcie flagi na maszt, przekazanie samochodu, poświęcenie strażnicy, wręczenie odznaczeń, wystąpienia zaproszonych gości, podziękowania sponsorom,
15,30 ognisko na polu namiotowym ” Na rataja”.
Zapraszamy do współnego świętowania i zabawy.
Prezes Zarządu mgr inż Edward Miecznik

Gminny Dzień Strażaka – Samborowo 2013

Wszystkim druhom OSP Samborowo  oraz członkom Waszych rodzin składam najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Strażaka. Życzę sukcesów w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych,  zdobywania nowych umiejętności , które podniosą sprawność bojową jednostki OSP Samborowo.  Wytrwałości w wypełnianiu stawianych zadań. Jednocześnie dziękuję Wam druhowie za to, że nie zwątpiliście w sens naszego działania. Osiągnęliśmy w tak krótkim okresie czasu podstawy naszego istnienia. Dzięki pomocy i zrozumieniu ks. proboszcza, udało nam się wyremontować budynek  na tymczasową strażnicę. 2 maja 2013 r. został przyprowadzony samochód po dokonanym karosażu, który w niedzielę 5 maja , będzie uroczyście przekazywany naszej jednostce, dzięki ofiarności naszych mieszkańców mogliśmy zakupić umundurowanie specjalne szkolącym się druhom. Dziękuje za włożoną pracę wykonaną na strażnicy i w wykonywaniu wszystkich społecznie użytecznych prac dla dobra mieszkańców Samborowa.. Jestem dumny, że przypadł mi zaszczyt kierowania pracą tak wspaniałego zespołu . Wierzę głęboko,że ten etap tworzenia od podstaw jednostki OSP Samborowo został , przez nas wszystkich pokonany , a czekające nas nowe wyzwania także zrealizujemy. Niech ten zaszczytnie obchodzony , po raz pierwszy w historii Samborowa, gminny Dzień Strażaka bedzie godnie uczczony przez nas wszystkich. Wszystkiego najlepszego.

Prezes Zarządu mgr inż. Edward Miecznik