Postępy prac na strażnicy

W dniu dzisiejszym – 22 kwietnia 2013 r. druhowie Zdzisław Nowowiejski i Zdzisław Czarnecki wykonali malowanie elewacji zewnętrznej budynku strażnicy i renowację zadaszenia . Dzięki ich pracy budynek strażnicy nabiera uroku.

Prezes Zarządu mgr inż. Edward Miecznik