Zbiórka wszystkich druhów – 27 kwietnia 2013 r. godz. 9,00

W związku z organizacją gminnych obchodów Dnia Strażaka w Samborowie w dniu 5 maja 2013 r. zarządzam obowiązkową zbiórkę wszystkich druhów OSP Samborowo  w dniu 27 kwietnia 2013 r. o godz. 9,00 na terenie strażnicy.  Tematem zbiórki jest:

-dokończenie najpilniejszych prac na obiekcie strażnicy,

-omówienie programu obchodów i zasad uczestnictwa druhów OSP Samborowo w uroczystościach,

-omówienie bieżących spraw organizacyjnych.

Z uwagi na wagę omawianych spraw obecność druhów jest obowiązkowa.

Druhowie uczestniczący w szkoleniu w PPSP w Ostródzie stawią się na zbiórkę o godz. 15,00

Prezes Zarządu mgr inż. Edward Miecznik.