Postępy prac na strażnicy

W dniu dzisiejszym – 22 kwietnia 2013 r. druhowie Zdzisław Nowowiejski i Zdzisław Czarnecki wykonali malowanie elewacji zewnętrznej budynku strażnicy i renowację zadaszenia . Dzięki ich pracy budynek strażnicy nabiera uroku.

Prezes Zarządu mgr inż. Edward Miecznik

Zbiórka wszystkich druhów – 27 kwietnia 2013 r. godz. 9,00

W związku z organizacją gminnych obchodów Dnia Strażaka w Samborowie w dniu 5 maja 2013 r. zarządzam obowiązkową zbiórkę wszystkich druhów OSP Samborowo  w dniu 27 kwietnia 2013 r. o godz. 9,00 na terenie strażnicy.  Tematem zbiórki jest:

-dokończenie najpilniejszych prac na obiekcie strażnicy,

-omówienie programu obchodów i zasad uczestnictwa druhów OSP Samborowo w uroczystościach,

-omówienie bieżących spraw organizacyjnych.

Z uwagi na wagę omawianych spraw obecność druhów jest obowiązkowa.

Druhowie uczestniczący w szkoleniu w PPSP w Ostródzie stawią się na zbiórkę o godz. 15,00

Prezes Zarządu mgr inż. Edward Miecznik.

Prace na strażnicy 20 kwietnia 2013 r.

Dnia 20 kwietnia 2013 r. na strażnicy wykonano prace: – grabienie terenu wokół strażnicy,malowanie słupków ogrodzeniowych i wymiana siatki ogrodzeniowej, malowanie podbitki dachu,czyszczenie i malowanie unigruntem tynku, malowanie okien,usuwanie gruzu.
Prace wykonywali druhowie: Zdzisław Nowowiejski, Daniel Kaczorowski, Zbigniew Kwiatkowski, Paweł Kwiatkowski,Łukasz Wolf, Zdzisław Czarnecki, Jerzy Szatkowski,Kamil Miecznik, Edward Miecznik.
Prezes Zarządu mgr inż. Edward Miecznik

Jeszcze nowi sympatyczni sponsorzy.

Informuję wszystkich druhów OSP Samborowo,że p. Teresa i Grzegorz Ługiewicz przekazali kwotę 1 000,00 zł na działalność statutową naszej jednostki. Składamy serdeczne podziękowanie byłej mieszkance Samborowa za jej ofiarność i okazaną sympatię i zrozumienie problemów OSP Samborowo.
Prezes Zarządu mgr inż. Edward Miecznik