Ustalenia organizacji zabezpieczenia obchodów uroczystości wielkanocnych.

Na zebraniu druhów OSP Samborowo zostały podjęte decyzje:
1/.zbiórka druhów wyrażających wolę uczestniczenia w zabezpieczeniu uroczystości wielkanocnych w piątek i w sobotę o godz. 17,30 w sali strażnicy OSP w pełni umundurowania wyjściowego , a osoby aktualnie uczestniczące w przeszkoleniu podstawowym w umundurowaniu koszarowym,
2/.w niedzielnej procesji rezurekcyjnej uczestniczymy w umundurowaniu wyjściowym galowym.
3/.zmiana wart odbywa się przemarszem z budynku strażnicy OSP Samborowo do kościoła trasą dojazdową do Orlika,
4/.w poniedziałek o godz.16,00 zbiórka przy kościele z łopatami i szuflami w celu dokonania odśnieżenia trasy przemarszu uczestników procesji wielkanocnej wokół kościoła.
5/.zmianami wart przy grobie Pana Jezusa kieruje Naczelnik Straży Zbigniew Kwiatkowski.
6/.na zebraniu w poczet członków OSP Samborowo został przyjęty nowy druh Szymański Marcin z Wirwajd, który złożył wymagane statutem przyżeczenie i zobowiązał się do uczestniczenia w inicjatywach podejmowanych przez naszą jednostkę i do przestrzegania statutu.
Prezes Zarządu mgr inż Edward Miecznik