Szkolenie podstawowe na kursie strażaka.

21 marca 2013 r. rozpoczyna się kurs podstawowy , który warunkuje prawo uczestniczenia w akcjach ratowniczo gaśniczych druhom z OSP Samborowo. Uczestnicy kursu muszą posiadać w czasie zajęć umundurowanie koszarowe oraz bojowe w organizowanych zajęciach. Kurs będzie przeprowadzany w okresie marzec – czerwiec 2013 r. Zajęcia będą odbywały się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie. Wykłady i ćwiczenia zakończy egzamin. Życzymy 9 naszym uczestnikom owocnych zajęć i szczęśliwego zdania egzaminów.
Prezes Zarządu mgr inż. Edward Miecznik