Samochód dla OSP Samborowo

W dniu dzisiejszym tj.29 października 2012 r. o godz. 16,00  jeszcze urzędujący Wójt Gminy Ostróda Bogdan Bartnicki , wraz z pracownikami Urzędu Gminy w Ostródzie , doprowadzili do strażnicy OSP Samborowo i przekazali w depozyt samochód VW T-4 , który jest garażowany w naszej strażnicy. Po uchwaleniu budżetu na 2013 r. i zatwierdzeniu przez Radę Gminy Ostróda naszego wniosku o remont i przystosowanie samochodu do celów operacyjnych oraz zabezpieczeniu środków na wyposażenie pojazdu i druhów strażaków w specjalistyczny sprzęt bojowy , a także zabezpieczeniu środków na badania lekarskie i szkolenie , jednostka  OSP Samborowo  ma szanse w 2013 r. osiągnąć pełną zdolność bojową , czego życzę wszystkim druhom.

Składam podziękowanie wszystkim druhom zaangażowanym w remont na strażnicy. Prace porządkowe na terenie strażnicy posuwają się ku końcowi. Teren przy strrażnicy , dzięki pomocy p. Zbigniewa Kuleszy, został ładnie wyrównany. Przywieziony żwir przez p. Siwego zostanie przeznaczony na utwardzenie drogi dojazdowej, a wsparcie i pomoc p. Pawła Góreckiego przyspieszy położenie dachu na strażnicy. Zostało już tak niewiele do zakończenia ogromnego wysiłku hruhów strażaków.Czuwający nad nami św. Florian błogosławi dziełu, które rozpoczęliśmy i które ma służyć społeczności Samborowa.

Prezes zarządu mgr inż. Edward Miecznik

Wnioski budżetowe na 2013 r.

Zgodnie z podjętymi ustaleniami na ostatnim zebraniu członków OSP Samborowo zgłosiłem do Wójta Gminy Ostróda wnioski o zabezpieczenie środków finansowych na 2013 r. dotyczących potrzeb na wykonanie adaptacji przyznanego samochodu bojowego, na wyposażenie i na szkolenia oraz badania wytypowanych druhów. Jeżeli nasze wnioski zostana przez Radę Gminy Ostróda zatwierdzone w budżecie na 2013 r. wówczas będziemy mogli z nich korzystać.

Ponadto została podpisana umowa z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Ostródzie  na dostawę wody i odprowadzanie ścieków komunalnych. Został zainstalowany wodomierz na obiekcie strażnicy.

Czytaj dalej Wnioski budżetowe na 2013 r.