Prace przy remizie strażackiej

Dnia 04sierpnia 2012 przy remizie strażackiej pracowali: Szatkowski Jerzy, Tomasz Brzostek,Tomasz Tafel, Łukasz Wolf, Leszek Mieszczyński, Tadeusz Pypczyński , Mieczysław Butrykiewicz.

W dniu 11 sierpnia 2012 r. pracowali przy remoncie strażnicy strażackiej druhowie: Andrzej Makar, Tadeusz Pypczyński, Mieczysław Butrykiewicz, Tomasz Tafel, Leszek Kwiatkowski, Kamil Miecznik,Zbigniew Kwiatkowski, Andrzej Wybranowski,Kamil Stępniak, Jerzy Szatkowski, Adam Manista, Krzysztof Piędel, Krzysztof Pastor, Krzysztof Burczak. Dotychczasowa wysiłki i zaangażowanie druhów przy pracach nad przygotowaniem strażnicy znajdują uznanie u mieszkańców czego dowodem jest poświęcenie własnego wolnego czasu przez p. Zenona Górzyńskiego, który znając się nad profesjonalnym wykonaniem prac budowlanych w dniu 11 sierpnia 2012 r. sam osobiście wykonywał prace budowlane i kierował właściwym ich wykonywaniem przez zebraną grupę druhów, za co składamy p. Zenonowi Górzyńskiemu serdeczne podziękowanie.

Prezes OSP Samborowo

mgr inż. Edward Miecznik