Wystąpienie o pozyskanie samochodu dla OSP Samborowo.

Samborowo 2012.08.06

Pan Komendant

Wojewódzki  Policji w  Olsztynie

ul. Partyzantów 6/8

  11-041 Olsztyn

 

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej Samborowo w Samborowie zwraca się z prośbą o nieodpłatne przekazanie wycofywanego z eksploatacji samochodu VW –T 4, który pragniemy, po odpowiedniej adaptacji przeznaczyć na  samochód gaśniczo – ratowniczy dla wykonywania zadań statutowych przez druhów ochotników z OSP Samborowo. Czytaj dalej Wystąpienie o pozyskanie samochodu dla OSP Samborowo.

Prace przy remizie strażackiej i terenie sołectwa Samborowo

16 sierpnia 2012 r. druhowie Burczak Krzysztof, Wolf Łukasz, Tadeusz Pypczyński i Mieczysław Butrykiewicz pracowali przy usuwaniu drzew na terenie obiektu strażnicy i na terenie przykościelnym, które stwarzały utrudnienie w dojeździe i stwarzały zagrożenie bezpieczeństwa przebywających osób.

Dnia 18 sierpnia 2012 r, druhowie Zbigniew Kwiatkowski i Łukasz Wolf porządkowali teren dokonując segregacji wyciętych drzew i porządkowania wyciętych gałęzi olraz przygotowania terenu do usuwania karp po wyciętych drzewach .

Zarząd OSP Samborowo składa podziękowanie p.Dariuszowi Bączkowi za okazywaną pomoc w postaci nieodpłatnego  użyczenia sprzętu, który angażowany jest w wykonywanie prac związanych z porządkowaniem terenu, usuwaniem i wywożeniem gruzu, wywózką gałęzi i krzaków po powstałych wycinkach. Cieszy nas, że dotychczasowa społeczna praca druhów OSP Samborowo znajduje uznanie u kolejnych przychylnych osób prywatnych , które chcą pomóc w osiągnięciu celu, jakim jest szybkie uzyskanie zdolności bojowej  przez naszą jednostkę.

Prezes OSP Samborowo

mgr. inż Edward Miecznik

Prace przy remizie strażackiej

Dnia 04sierpnia 2012 przy remizie strażackiej pracowali: Szatkowski Jerzy, Tomasz Brzostek,Tomasz Tafel, Łukasz Wolf, Leszek Mieszczyński, Tadeusz Pypczyński , Mieczysław Butrykiewicz.

W dniu 11 sierpnia 2012 r. pracowali przy remoncie strażnicy strażackiej druhowie: Andrzej Makar, Tadeusz Pypczyński, Mieczysław Butrykiewicz, Tomasz Tafel, Leszek Kwiatkowski, Kamil Miecznik,Zbigniew Kwiatkowski, Andrzej Wybranowski,Kamil Stępniak, Jerzy Szatkowski, Adam Manista, Krzysztof Piędel, Krzysztof Pastor, Krzysztof Burczak. Dotychczasowa wysiłki i zaangażowanie druhów przy pracach nad przygotowaniem strażnicy znajdują uznanie u mieszkańców czego dowodem jest poświęcenie własnego wolnego czasu przez p. Zenona Górzyńskiego, który znając się nad profesjonalnym wykonaniem prac budowlanych w dniu 11 sierpnia 2012 r. sam osobiście wykonywał prace budowlane i kierował właściwym ich wykonywaniem przez zebraną grupę druhów, za co składamy p. Zenonowi Górzyńskiemu serdeczne podziękowanie.

Prezes OSP Samborowo

mgr inż. Edward Miecznik