Prace przy remizie strażackiej

9 czerwca 2012 r.wykonywali prace następujący druhowie: Tadeusz Pypczyński,Jerzy Szatkowski, Mieczysław Butrykiewicz, Tomasz Tafel,Malinowski Piotr, Malinowski Sylwester, Miecznik Kamil, Miecznik Edward.

16 czerwca 2012 r. prace przy remoncie strażnicy wykonywali druhowie: Czarnecki Zdzisław, Pypczyński Tadeusz, Mieczysław Butrykiewicz, Tomasz Tafel, Nowowiejski Zdzisław, Nowowiejski Michał, Makar Andrzej, Krzysztof Burczak, Łukasz Wolf, Leszek Kwiatkowski, Paweł Kwiatkowski, Miecznik Edward.

23 czerwca 2012 r. prace na strażnicy wykonywali druhowie: Pypczyński Tadeusz, Mieczysław Butrykiewicz, Kamil Miecznik, Makar Andrzej, Tafel Tomasz, Pastor Krzysztof,

30 czerwca 2012 r. prace przy remoncie strażnicy wykonywali druhowie: Krzysztof Burczak, Jerzy Szatkowski, Tadeusz Pypczyński, Zbigniew Kwiatkowski, Tomasz Tafel, Mieczysław Butrykiewicz.

6 lipca 2012 r. prace na strażnicy wykonywali druhowie: Burczak Krzysztof, Kwiatkowski Zbigniew, Miecznik Kamil, Pypczyński Tadeusz, Mieczysław Butrykiewicz, Pastor Krzysztof.

14.lipca 2012 r. prace na strażnicy wykonywali druhowie: Burczak Krzysztof, Kwiatkowski Zbigniew, Kwiatkowski Paweł, Butrykiewicz Mieczysław, Pypczyński Tadeusz, Miecznik Edward, Miecznik Kamil, Pastor Krzysztof.

28 lipca 2012 r. prace na strażnicy wykonywali druhowie: Pastor Krzysztof, Kamil Miecznik, Miecznik Edward.

Prezes OSP Samborowo

mgr inż Edward Miecznik