Prace druhów na rzecz mieszkańców Samborowa

Dnia 2 czerwca 2012 r. druhowie : Krzysztof Burczak , Zbigniew Kwiatkowski, Łukasz Wolf, Edward Miecznik, Tadeusz Pypczyński i Mieczysław Butrykiewicz własnymi kosami spalinowymi wykosili teren wzdłuż ulicy Szkolnej i Brzozowej z jednoczesnym wyrównaniem terenu działki, na której zostały w dniu 28 maja 2012 r. wykonane prace związane z wywiezieniem kamieni i gruzu z terenu przylegającego do ul. Szkolnej. Dnia 28 maja 2012 r. prace wykonywali druhowie OSP Samborowo: Tedeusz Pypczyński, Jarosław i Leszek Mieszczyńscy oraz członek rady sołeckiej Zbigniew Kulesza.

Prezes zarządu OSP Samborowo mgr inż. Edweard Miecznik