Z życia OSP Samborowo

W dniu 14.04.2012 r. grupa druhów OSP Samborowo sadziła las w Nadleśnictwie Drwęca. Posadzono 0,20 ha nowych nasadzeń. Las sadzili druhowie: Zbigniew Kwiatkowski, Paweł Kwiatkowski,Krzysztof Burczak,Krystian Kuriata, Sylwester Malinowski, Piotr Malinowski, Zdzisław Czarnecki, Krzysztof Malinowski, Łukasz Wolf, Andrzej Wybranowski, Tadeusz Pypczyński, Jarosław Stefaniak, Kamil Stępniak, Mieczysław Butrykiewicz. Pozyskane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup umundurowania i wyposażenia druhów OSP Samborowo.

W dniu 21.04.2012 r. druhowie OSP Samborowo :Andrzej Makar, Zdzisław Nowowiejski, Michał Nowowiejski, Leszek Kwiatkowski i Marcin Kwiatkowski dokonywali porządkowania terenu i palenia usuniętego zakrzaczenia z  terenu wzdłuż rzeczki Poburzanki. Prace wykonano społecznie na rzecz poprawy estetyki sołectwa Samborowo.

W dniu 05.05.2012 r. druhowie OSP Samborowo: Krzysztof Burczak, Paweł Kwiatkowski i Łukasz Wolf wykonali prace porządkowe na terenie przykościelnym wokół obiektu gospodarczego, który OSP Samborowo pragnie, za zgodą proboszcza tutejszej parafii i po podpisaniu stosownej umowy użyczenia , adoptować na tymczasową strażnicę OSP Samborowo. Ta decyzja pozwoli na szybsze osiągnięcie pełnej mobilności bojowej druhów OSP Samborowo i po przeszkoleniu wytypowanych druhów  i pozyskaniu wozu bojowego oraz stosownego wyposażenia technicznego jednostka zostanie włączona w struktury ochrony p.pożarowej powiatu ostródzkiego.  Druhowie OSP Samborowo podejmują szereg działań zmierzających do pozyskania środków , w oparciu o które dokonują zakupów umundurowania wyjściowego i wyposażenia bojowego. Staramy się wykonywać prace i podejmować działania, które pomogą mieszkańcom, radzie sołeckiej i sołtysowi Samborowa , w poprawie estetyki  miejscowości i  bezpieczeństwie mieszkańców. Za okazaną życzliwość i pomoc w realizacji podejmowanych działań serdecznie dziękujemy.

Z upoważnienia zarządu OSP Samborowo Prezes Zarządu mgr inż. Edward Miecznik