Dzień strażaka 2012

Druhowie OSP Samborowo!

W dniu św.Floriana – patrona strażaków składam wszystkim  strażakom OSP Samborowo życzenia z okazji obchodzonego święta strażaka . Jednocześnie składam podziękowanie za wytrwałość i ofiarność w realizacji zadań statutowych. Składam podziękowanie Waszym rodzinom i wszystkim mieszkańcom Samborowa i okolicznych miejscowości , za okazywaną dotychczas pomoc i wsparcie w procesie powstawania i organizacji  naszej jednostki. Jestem przekonany,że konsekwentne i wytrwałe nasze działania doprowadzą w niedługim czasie , do powstania pełnowartościowej jednostki , która będzie w stanie uczestniczyć we wszystkich działaniach ochronnych i ratowniczych ochraniających i ratujących zdrowie, życie i mienie wszystkich mieszkańców.

Z wyrazami szacunku i podziękowania z upoważnienia zarządu OSP Samborowo

Prezes Zarządu

mgr inż. Edward Miecznik