Podziękowanie

Wszystkim druhom OSP Samborowo i druhom straży kościelnej z Samborowa oraz druhowi Stanisławowi Markowi z OSP Turznica, składam serdeczne podziękowanie za wykazane zdyscyplinowanie, poświęcenie i zaangażowanie podczas uroczystości peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Samborowie. Szczególne słowa uznania kieruję do Naczelnika Straży druha Zbigniewa Kwiatkowskiego i Gospodarza druha Jerzego Szatkowskiego za szczególne poświęcenie w prowadzeniu uroczystości.

Składam również gorące podziękowanie druhom z jednostek OSP Turznica , Reszki i Franciszkowo, za udział ich jednostek bojowych w uroczystym zabezpieczeniu przyjazdu i odjazdu obrazu z Samborowa. Jesteśmy Wam zobowiązani za okazane koleżeństwo i zrozumienie naszej sytuacji. Jesteśmy przekonani,że w niedługim czasie będziemy w stanie zrewanżować się przy organizacji uroczystości na terenie działania Waszych jednostek OSP.

Składam słowa podziękowanie Dyrektor p. Marcie Żeberek za użyczenie pomieszczeń GOK Samborowo dla potrzeb OSP Samborowo na czas wykonywania obowiązków związanych z organizacją dyżurów, a przedstawicielkom koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Samborowie p. Marii Babskiej, Danieli  Skibickiej oraz p. Kazimierze Turulskiej za wyśmienite wypieki pysznych ciast.

Dziękuję także wszystkim mieszkańcom Samborowa, za przestrzeganie ładu, porządku , bezpieczeństwa i podporządkowywanie się zaleceniom druhów  OSP w czasie trwających uroczystości.

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Prezes Zarządu

mgr inż Edward Miecznik

Dodaj komentarz