Zebranie sprawozdawcze za 2011 r.

Dnia 12 lutego 2012 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Samborowo za 2011 rok. Przedstawiono wykonanie zadań rzeczowych i finansowych za 2011 r. oraz plan działań na 2012 r. Komisja rewizyjna przedstawiła protokół i wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi oceniając pozytywnie dotychczasowe działania zarządu. Podjęto uchwałę zatwierdzającą przedstawione materiały przez zarząd i komisję rewizyjną. Druhowie poprzez głosowanie zatwierdzili sprawozdania i materiały z walnego zebrania członków.

Zgodnie z obowiązującymi terminami wszystkie materiały zostały dostarczone zgodnie z kompetencjami do Gminnego Zarządu OSP, Powiatowego Zarządu OSP, Starosty Powiatu Ostródzkiego, Urzędu Skarbowego w Ostródzie.

OSP Samborowo uchwałą nr 3/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polski w Ostródzie została przyjęta w poczet członków zwyczajnych OSP gminy Ostróda. To otwiera przed OSP Samborowo możliwości korzystania z prawa uczestnictwa w szkoleniach, zawodach z wyłączeniem mobilizowania druhów w akcjach bojowych , do czasu uzyskania pełni wyposażenia w sprzęt ratowniczo-bojowy.

OSP Samborowo uporem druhów strażaków w dążeniu do powstania jednostki, dotychczasowym zaangażowaniem w wykonywaniu zadań na rzecz mieszkańców, zyskało przychylność Wójta Gminy Ostróda,  Zarządów Gminnego i Powiatowego OSP oraz Komendanta Powiatowego ZSP w Ostródzie i obietnicę udzielenia pomocy w realizacji zamierzonych celów, w miarę posiadanych środków finansowych i rzeczowych, pozwalających na uzyskiwanie sprawności działania.

Dzięki przychylności Zarządu Wojewódzkiego OSP w Olsztynie i uzyskanemu poparciu Zarządów Gminnych i Powiatowych OSP druhowie OSP Samborowo uzyskali pomoc w dofinansowaniu umundurowania wyjściowego .

W dniach 15-16 marca 2012 r. stan osobowy OSP Samborowo posiadający umundurowanie oraz pozostałe osoby ze straży kościelnej będą pełnić asystę podczas pobytu na terenie parafii Samborowo obrazu Matki Bożej, zapewniając i zabezpieczając bezpieczeństwo organizacji uroczystości, zgodnie z planowanym jej przebiegiem. Jednocześnie prosi się osoby uczestniczące w ceremonii o respektowanie wydawanych zaleceń i niezakłócanie porządku uroczystości.

Prezes Zarządu

mgr inż Edward Miecznik

Dodaj komentarz